Automatické řezání

Transroll-P Flexibilní sklad rolí

Transroll-P je flexibilnípohotovostní sklad rolí s automatickým systémem rychlé výměny rolík instalaci přímo v řezacím provozu.Transroll-P je kombinován buď se skládacím strojem natextilie bullmer se středovým pohonem nebo s odvíjecímzařízením instalovaným před střihacím strojem, především pro přířez jednotlivých vrstev.Tato systémová kombinace zaručuje automatickýpracovní proces od přípravy role přes automa-tickou, naprogramovanou výměnu role až po skládání látky, resp. přířez.

Transroll-P se používá pro zvýšení efektivity a ús-poru času při časté výměně rolía zpracování nejmenších dávek přířezů. 

Role s materiálem se programují pomocí čárového kódu podsvým identifikačnímčíslem a číslicí místa a jsou vyžadovány skládacím strojem nebo střihacím zařízením v pořadí podle zakázky. Výměna rolí s materiálem probíhá automaticky. Zatímco sklád-ací stroj skládá materiál z jedné role s materiálem, nebo střihací zařízení stříhá z jedné role s materiálem, vrátí manipulátor předchozí roli na své skladové místo a podá další vyžádanou roli s materiálem do pohotovostní pozice.

Díky tomu je na výměnu role s materiálem potřebau skládacího stroje pouze přibližně 15 sekund, oproti tomu se u střihacího zařízení na jednotlivé vrstvyneztratí vůbec žádný čas, neboť výměna role s materiálem probíhá během stříhání posledníhookna.

Transroll-P vytváří možnost sdružit velký počet jednotlivých pracovních kroků do nepřetržitého automatického procesu a přispívá k podstatnéúspoře času a zlepšení hospodárnosti. Čím čas-tější výměna rolí a čím menší počet kusů přířezů na jednu roli, tím větší úspora času a hospo-dárnost díky použití zařízení Transroll-P.

Transroll je high-tech výrobní koncepce pro jednoduchý a vícevrstvý přířez!

  

Turbocut

Katalog produktu ke stažení

PDF katalog